Postdoctoral fellows

Postdoctoral fellows

Postdoctoral fellows

The following list includes all current postdoctoral fellows as well as those who completed their fellowship after June 1, 2018.

 • Sungjin Ahn, Université de Montréal
  (Resp.: Yoshua Bengio)
 • Nicolas Ballas, Université de Montréal
  (Resp.: Yoshua Bengio)
 • Mohamed Belalia, Université du Québec à Montréal
  (Resp.: Geneviève Lefebvre, Karim Oualkacha)
 • Jörg Bornschein, Université de Montréal
  (Resp.: Yoshua Bengio)
 • Michał Drożdżal, Université de Montréal
  (Resp.: Yoshua Bengio)
 • Leila Golparvar, McGill University
  (Resp.: David A. Stephens, Robert W. Platt)
 • Christopher Gravel, McGill University
  (Resp.: Robert W. Platt)
 • Rex Devon Hjelm, Université de Montréal
  (Resp.: Yoshua Bengio)
 • Lai Jiang, McGill University
  (Resp.: Karim Oualkacha)
 • Jyri Kivinen, Université de Montréal
  (Resp.: Yoshua Bengio)
 • Adrien Mazoyer, UQÀM
  (Resp.: Jean-François Coeurjolly)
 • Bouchra Nasri, HEC Montreal
  (Resp.: Bruno Rémillard)
 • Philippe Paradis, Université de Montréal
  (Resp.: Yoshua Bengio)
 • Chien-Lin (Mark) Su, McGill University
  (Resp.: Russell Steele, Lajmi Lakhal Chaieb)
 • Irene Vrbik, McGill University
  (Resp.: David A. Stephens)